Mensen zijn heel verschillend. Is het dan niet vreemd wanneer een hele groep studenten op hetzelfde moment met exact dezelfde leerstof bezig is? Bij MBO4Leisuresports volgen studenten een persoonlijke leerroute. En dat terwijl ze wel in een groep functioneren.

Hoe we dat doen?
Ten eerste geeft de kleinschaligheid veel mogelijkheden. Daardoor kan er verschil gemaakt worden tussen studenten.
Ten tweede is weliswaar de opleidingsstructuur vanuit de overheid voor het halen van een MBO diploma leidend, maar kan en mag het moment waarop inhouden aangeboden worden, variëren.  Wij proberen om tijdens de rit datgene aan te bieden wat voor de desbetreffende student, of groep studenten, op dat moment relevant is. 

 

We hebben ervaren dat dat heel goed kan en dat een student dan, in de meeste gevallen, prima in 3 jaar een diploma kan halen. Soms duurt het iets langer en soms duurt het ook wat korter. Het tempo van leren en wanneer welke inhouden langs komen, kan echter per student wisselen.  Tijdens het MBO traject behalen studenten bij ons tevens internationaal erkende (instructeurs) licenties. Ook deze licenties bieden op zichzelf reeds goede arbeidsperspectieven.

In het sub-menu hiernaast lees je meer over deze opleidingsvisie, over ons team, over de samenhang tussen theorie en praktijk, werplekken, etc.

alt

Opleidingslocaties
Ook lees je dat studenten bij ons veel op prachtige plekken aan het leren zijn. Dat zijn perfecte plekken, waar praktijk en theorie, direct in de context van het beroep, gecombineerd kunnen worden.

Onze MBO sportopleidingen leiden op voor het diploma 'sportleider' (niveau 3) of het diploma 'sport- en bewegingscoördinator' (niveau 4). 

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

MBO4Nederland
heeft het keurmerk
van de NRTO:
nrto_keurmerk_jpeg.jpg - 13.20 KB

nrto-logo website 2.jpg - 11.35 KB

Algemene
Voorwaarden

Gedragscode

Partners:

 

 


 

you tube 3.jpg - 2.74 KB

facebook 3.jpg - 2.54 KB