Je kunt een sportopleiding bij ons volgen op:
Niveau 3: sport en bewegingsleider (crebo: 25415)
Niveau 4: sport en bewegingscoördinator, training en coaching (crebo: 25414)

In de eerste plaats willen we graag een alternatief bieden voor een traditionele manier van opleiden. Onze visie, vertaald in concrete programma's, biedt een alternatief voor het traditionele schoolsysteem.

Hoe werkt het?
De inhoud van de opleiding wordt bepaald door de kwalificatiestructuur sport en bewegen. Deze structuur is door de overheid bepaald en betreft alle MBO sportopleidingen. Ook de roc sportopleidingen (inclusief cios) werken met deze structuur.
Binnen deze structuur is er:
1. Een algemeen deel (Nederlands, Engels, rekenen en Loopbaan & Burgerschap)
2. Een beroepsspecifiek deel. Dat laatste deel betreft de sportinhouden.
Binnen dat beroepsspecifieke deel (sport) ben je bezig met; leren lesgeven, organiseren en tal van werkzaamheden (bijvoorbeeld materiaal onderhoud).

Direct vanaf de start van de opleiding kies je voor specifieke werkgebieden. Dat is anders dan wat je meestal bij de andere sportopleidingen (bij de roc's) aantreft. De lessen gaan dus direct over sneeuwsport, watersport en outdoor. De inhouden betreffen algemene kennis en vaardigheden, die echter in een specifieke setting worden aangeboden. Je leert dus bijvoorbeeld de achterliggende principes van lesgeven (zoals didactiek en methodiek), maar je leert die in een specifieke context (bijvoorbeeld outdoor).Jaarplanning
Iedere student krijgt bij ons zijn eigen jaarplanning. Deze jaarplanning is gebaseerd op onze algemene jaarplanning. Op basis van keuzes die we maken tijdens de intake, volgen studenten bepaalde modules uit de algemene jaarplanning wel en andere niet. Welke wel en welke niet, dat hangt af van het niveau en de voorkeur van de student én (niet onbelangrijk) wat er nodig is voor een goede ontwikkeling.
De jaarplanning bestaat uit 4 perioden:
1e Vanaf half september tot half december = les
2e Vanaf half december tot april = stage (sneeuwsport)
3e Vanaf april tot half juni = les
4e Vanaf half juni tot half september = stage (water en outdoor)

Binnen de jaarplanning staan 3 zaken vermeld:
1e Opleidingsweken
2e Opleidingsdagen
3e Stage-perioden

Er staan behoorlijk wat opleidingsweken in de jaarplanning. Studenten reizen dan op maandag naar de opleidingslocatie en reizen op vrijdag weer naar huis. De opleiding zorgt voor onderkomen. Tevens staan er gekoppelde weken in de jaarplanning. In december zijn er bijvoorbeeld 3 opleidingsweken in Oostenrijk gepland. Ook dan verzorgd de opleiding het onderdak. Er wordt dan 3 weken achter elkaar les gegeven, waarbij op zaterdag alle studenten altijd vrij zijn.Over het hele jaar staan er ongeveer 30 losse opleidingsdagen gepland. Deze opleidingsdagen betreffen vooral theorie en worden op een locatie in het midden van het land georganiseerd. Omdat studenten vanuit heel Nederland komen, wordt er rekening gehouden met reistijden en wordt er altijd 8 uur ingepland op deze dagen.

Tijdens de stage-perioden kan een student bij een bedrijf in het werkveld aan de slag. Deze stage vind in ieder geval in deze periode plaats, maar hoeft niet de hele periode te betreffen. Dat is per student verschillend. Een student die bijvoorbeeld de hele winter bij een skischool heeft gewerkt, hoeft niet perse in de zomer bij een watersport- of outdoorbedrijf aan de slag. Overigens zijn er veel studenten die dit wel doen, omdat ze het mooi werk vinden.

Algemene vakken
De zogenaamde algemene vakken worden zoveel mogelijk in relatie tot betekenisvolle momenten in de opleiding aangeboden. Hierbij kijken we steeds wat er nodig is. Sommige studenten moeten meer voor rekenen doen dan anderen om een gewenst niveau te bereiken. Dat is ook zo bij Nederlands, Engels en Loopbaan & Burgerschap. Tijdens algemene opleidingsdagen volgens studenten daarom ook workshop gewijs de inhouden die voor hen relevant zijn.Inhouden van de opleiding:
De inhouden van de opleiding zijn gebaseerd op de algemene kwalificatiestructuur voor de sportopleidingen.
Er is aandacht voor onder andere; training van specifieke sportvaardigheden, Medical First Aid, onderhoud en kennis van specifieke materialen, omgaan met klanten, samenwerken, organiseren van sportactiviteiten en evenementen, plannen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Analyseren en inschatten van niveaus en het coachen van deelnemers.
Binnen alle modules wordt natuurlijk ook training voor het ontwikkelen van de eigen vaardigheid aangeboden, om het niveau van een instructeur te behalen.
Je krijgt dan specifieke training binnen de door jou gekozen richtingen (watersport, sneeuwsport of outdoor).
Binnen sneeuwsport bieden we vooral skiën en snowboarden.
Binnen watersport is er vooral aandacht voor kite- en windsurfen en lifeguard vaardigheden.
Binnen outdoor is er aandacht voor klimmen, raften, ATB en tal van recreatieve outdoor-activiteiten.


alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

MBO4Nederland
heeft het keurmerk
van de NRTO:
nrto_keurmerk_jpeg.jpg - 13.20 KB

nrto-logo website 2.jpg - 11.35 KB

Algemene
Voorwaarden

Gedragscode

Partners:

 

 


 

you tube 3.jpg - 2.74 KB

facebook 3.jpg - 2.54 KB